Мақсаты

Тұтыну қажеттіліктеріне

Мақсатты топ

Жеке тұлғалар – ҚР резиденттері

Берілу мақсаты

Бақыланбайды

Қарыз мерзімі

24 ай

Қарыз сомасы

15 000 теңгеден 300 000 тенгеге дейін